Privacy

Uw privacy:

Uw persoonlijke gegevens zoals email, telefoon, adres, naam en bedrijfsgegevens worden enkel en alleen locaal opgeslagen ten behoeve van onderlinge communicatie en de mogelijkheid tot het verstrekken van de nodige documenten, de resultaten van uw aankoop, opgestelde contracten, offertes, facturen en interne administratie. Het staat u ten allen tijde vrij deze gegevens op te vragen en te laten aanpassen / corrigeren indien nodig.

Online gegevens:

DNS Photography gebruikt geen online databases waarin uw gegevens worden opgeslagen. De gegevens die u ons toevertrouwt worden enkel locaal opgeslagen!

Vragen door derden:

DNS Photography verkoopt, verhuurt, ruilt of geeft geen gegevens door aan niet bevoegde personen. Indien een verzoek wordt ontvangen (zoals de vraag naar vb. een naam of contact gegevens) zal de vraag doorgestuurd worden naar de betrokken persoon zelf, die zelf beslist om de vraag al dan niet te antwoorden. Uw gegevens zijn hier dus veilig!

 

Your privacy:

Personal information like your name, email, phone number, address, and company information are solely stored locally for mutual communications and the ability to provide documents like the results of your purchase, propositions, offers, contracts, invoices and internal administration. Once registered, you are free to request your information, and have it corrected if necessary.

Online databases:

DNS Photography does not use online databases. Your data is stored only locally.

Third party requests:

DNS Photography does not sell, rent, exchange or pass on your data to anyone on illegal basis. If for whatever reason something is requested (like a model´s name or contact details), the request will be forwarded so you can answer the question yourself if you like it (or not). Your data is safe here.