Cookies algemeen

Wat zijn ze, waarom?
Cookies zijn kleine bestandjes die worden opgeslagen op de computer van de gebruiker. Een nieuwe Europese wetgeving verplicht elke website het gebruik ervan te melden aan de gebruiker, vandaar de vervelende doch verplichte popup. Een cookie bevat gegevens over je huidige of vroegere activiteiten op een website. Dat is noodzakelijk om voorbeeld een aangename navigatie te verzekeren, zoals het bijhouden waar je zonet bent geweest. Indien je ´terug´ keert zal de browser via de gegevens in de cookie kijken waar je vandaan kwam en naar dezelfde plaats terug keren. Dat is uiterst handig bij vb. het doorbladeren van foto´s en galerijen. Zonder de cookie moet je maar zelf onthouden waar je was gebleven...

Weet dat je je browser zo kan instellen dat alle cookies van een website automatisch verwijdert worden als je het venster sluit.
Inhoud?
Een cookie bevat gegevens over je activiteiten op de bezochte website. Dat is noodzakelijk om voorbeeld een aangename navigatie te verzekeren, zoals vb. het bijhouden waar je zonet bent geweest. Indien je ´terug´ keert zal de browser via de cookie kijken waar je vandaan kwam. Dat is uiterst handig bij vb. het doorbladeren van foto´s en galerijen. Zo niet moet je maar zelf onthouden waar je was gebleven...

De website bepaald overigens de hoeveelheid en inhoud van de cookies. Het kan gaan van vrij eenvoudige (navigatie) gegevens tot vrij complexe details. VOORBEELD: de inhoud van je winkelmandje bij een vorig bezoek aan een webwinkel. Laatste kan dan gebruikt worden om gericht boodschappen en promoties te sturen enz... Of u dat nu wel of niet wil is de vraag, vandaag de Europses verplichting om de gebruiker daarop meteen attend te maken.

Weet dat je je browser zo kan instellen dat hij alle cookies van gelijk welke site automatisch verwijdert als je het venster sluit.

Cookies van DEZE website

No big brother!
De website van DNS Photography gebruikt cookies enkel om de navigatie te optimaliseren. Verder worden van uw doen en laten door DNS Photography geen gegevens opgeslagen. Deze website is dan ook uitsluitend bedoeld om het bestaande werk publiekelijk bekend te maken en te promoten. Wij hebben geen interesse welke foto je 1, 5 of 20 keer bekijkt, welke reeks je al dan niet hebt bezocht... We laten gewoon zien wat kan. Vind je het wel of niet goed, laat je dan gerust horen met je opmerking, commentaar, vraag of voorstel.
Cookies van derden
Het is mogelijk dat ingevoegde toepassingen zoals agenda´s, stratenplannen, formulieren en andere onderdelen cookies gebruiken voor hun eigen functionaliteit, buiten ons medeweten. Ook hier geldt echter de vaste regel dat je je browser zo kan instellen dat deze verwijderd worden na het sluiten van het venster.
Online Databases
DNS Photography beheert via deze website (online) geen database waarin persoonlijke gegevens worden opgeslagen. De gegevens die u mede deelt worden enkel locaal opgeslagen voor de behandeling van uw vraag of opdracht, bestelling of aankoop, en voor administratieve verwerking ervan. (zie ook Privacy )